muzikus.bg на facebook
вход за потребителя
запомни потребителското име и паролата
упътване

FAQ

Реклама, връзки с обществеността (PR):


Интересувам се за подробностите за реклама, която може да се даде на портала Muzikus.bg. Към кого трябва да се обърна?
В този случай се свържете с нашия отдел за обяви. Ще намерите данните са връзка в секция за нас.

Имам интерес за медийно партньорство между Музикус и организирано от нас събитие. Към кого трябва да се обърна?
Обърнете се към отдела за връзки с обществеността. Ще намерите данните са връзка в за нас

На какъв имейл можем да изпращаме за съобщения, отнасящи се до провежданите от нас културни събития, които искаме да бъдат публикувани в печатното издание?
Контактните имейли за изпращане на съобщения за печатното издание и други текстови съобщения, предназначени за изпращане до нашата редакция са поместени в секцията за нас. Помнете все пак, че Muzikus.bg не е електронно табло за обяви, което би публикувало всички изпращани пропагандни материали. Действа правилото, че изборът на теми зависи изключително от редакцията.

По какъв начин и при какви условия можем да поместим информация за наш концерт на страниците www.muzikus.bg?
Като група, съдържател на клуб или организатор на фестивал можете да въведете в нашата база данни информация за концерт, след като влезете в регистрираната секция. Упътване ще намерите в помощното меню. "Как да добавя концерт към своя музикална профил?". Контактните имейли за изпращане на съобщения за печатното издание и други текстови съобщения, предназначени за изпращане до нашата редакция са поместени в секцията за нас. Ако имате интерес за по-широка медийна подкрепа или за реклама, свържете се с нас на имейл: .

Нашата група има интерес да получи рецензия за своето CD на страниците на Muzikus.bg; възможно ли е това? Ще го рецензирате ли?
Вашето CD, предназначено за рецензия, можете да ни изпратите по пощата на адреса, публикуван в секцията за нас, където също така ще намерите имената на лицата за връзка; не забравяйте да ги упоменете.
И в този случай обаче действа правилото, че изборът на теми зависи изключително от редакцията, която си запазва правото да публикува само рецензии на актуални албуми, ЕР, демо записи итп., отнасящи се до нашата концепция.
Ако дискът отговаря на тези изисквания и записът ни заинтересува тематично и концептуално, ще споменем за него. За това, дали ще рецензираме точно Вас, в този момент няма да можем да Ви дадем отговор, тъй като още няма да сме чули Вашия запис. Прослушваме все пак всички изпратени записи и във всички случаи трябва да разчитате на това, че със сигурност знаем за Вас.

Сътрудничество:

Имам интерес да работя като редактор в портала Muzikus.bgКакво трябва да направя?
В този случай сме поласкани от Вашия интерес. Автобиография заедно с примерни материали от вашата дейност можете да изпращате на имейла .
Отворени сме за всички творчески одарени души с интерес към музиката :-)
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.