muzikus.bg на facebook
вход за потребителя
запомни потребителското име и паролата
архив
2010
0102
 
реклама

ЦЕНИ НА РЕКЛАМИТЕ В СПИСАНИЕ МУЗИКУС

Цените са валидни от 1. 11. 2009 до издаване на нова ценова листа


музикални продукти други продукти
кoд формат ширина височина местоположение цена цена
A1 1/1 202 285 Корица – последна страница 2080 3330
A2 1/1 202 285 Корица – втора страница 1685 2695
A3 1/1 202 285 Корица – предпоследна страница 1685 2695
A4 1/1 202 285 първа рекламна страница 1565 2500
A5 1/1 202 285 втора рекламна страница 1500 2400
A6 1/1 202 285 вътрешна страница 1430 2290
B1 1/2 202 141 Вътрешна – на ширина 760 1220
B2 1/2 100 285 Вътрешна – на височина 760 1220
C1 1/3 55 249 Вътрешна – на височина 560 895
C2 1/3 115 121 вътрешно каре 560 895
D1 1/4 84 121 Вътрешна – на височина 320 500
D2 1/4 172 59 Вътрешна – на ширина 320 500
E 1/6 55 121 Вътрешна – на височина 230 360
КЛИН 1/10 90 120 вътрешно каре - триъгълник 310 450
Всички цени са в български левове без 20% ДДС, освен ако не е споменато друго.
Прибавена реклама към опаковката: за прибавяне на 1 бр. брошура към опаковката на списанието – 0,15 лв, плюс такса за теглото – 0,03 лв. за 5g (което е приблизително формат A4 ). Цената за прибавянето и теглото на брошурата се сумира за един брой и след това се умножава по броя на брошурите в заявената поръчка.
Малки платени реклами на страниците на рубриката "Базар" (само чернобели)

код размер (широчина x височина) музикални продукти
цена [лв.]
други продукти
цена [лв.]
M 16 80 x 80 мм 160 x
M 16 40 x 160 мм 160 x
M 8 40 x 80 мм 80 x
M 5 40 x 50 мм 50 x
M 3 40 x 30 мм 30 x
M 1 40 x 10 мм 10 x

Цените са без ДДС


Специални форми на презентация

P.R. Статията може да бъде договорена индивидуално за всички наши продукти – цени по споразумение.
Могат да бъдат договорени и нетрадиционни формати като Z-gate, V-gate и т.н.
Към печатното издание е възможно по споразумение да се прилага CD /DVD или друг носител, евентуално рекламна мостра на дадена стока. Също така можем да се ангажираме със съдействие при изготвянето на CD/DVD (лого, дигитална, видео или аудио презентация), което да бъде приложено към печатното издание.


Намаления

1. За повторно публикуване на същата реклама
(съдържание и формат без промяна)
Брой повторни публикации
Предварително заплащане
Обикновено заплащане
3 - 5 x
-5 %
-3 %
6 - 8 x
-10 %
-5 %
9 - 11 x
-15 %
-9 %
12 x
-20 %
-15 %
При изискване за отпечатване на точна позиция се доплаща 50% от цената на рекламата.


Крайни срокове

Краен срок за даване на реклами
Краен срок за прилагане на необходимите материали за изготвяне на рекламата

a) материали за изготвяне
б) готови реклами (филми и база данни)
Винаги до 2-ро число
на предишния месец *
Винаги до 5-то число
на предишния месец *
Винаги до 8-мо число
на предишния месец *

* разбира се месецът преди излизането на броя, в който искате да дадете рекламата! (например 3 февруари за брой март-април)

Търговски условия

Поръчката трябва да бъде предадена до посочения срок лично, с препоръчано писмо, с имейл, евентуално с факс. Трябва да съдържа точното задаване (формат, вид на фона, графични решения), дата, подпис, данъчен номер, евентуално булстат.

Условия за плащане
Периодът на плащането по фактурите за рекламите 14 дни. За всеки надвишен ден се отчита глоба в размер на 0,3% от фактурираната основна сума.

Условия за анулиране на поръчката
Поръчката за реклама може да се анулира само писмено, лично или с препоръчано писмо, евентуално с факс. Ако заявката бъде анулирана преди крайния срок за подаване на поръчките (тоест - до 3 число на предишния месец), не се начислява никаква такса.
Ако поръчителят на рекламата анулира поръчката до крайния срок за предаване на фоновете на текста (тоест - до 7 число да предишния месец), му се начислява такса за анулиране в размер на 50% от цената на рекламата.
Ако поръчителят на рекламата анулира поръчката след този срок (тоест - до 7 число на предишния месец), му се начислява такса в размер 100% от цената на обявата.

Сключване на договор
Всеки поръчител на реклами може да сключи с редакцията договор за регулярно публикуване на обява за срок от една година. При сключването на такъв договор предоставяме намаления от 5% нагоре.

Издателството си запазва правото да отхвърли публикуването на рекламата без привеждането на основанията си за това.

Технически условия

Готови реклами във вид на данни – само във формат PDF (само във формат на цяла страница) TIFF, EPS мин. резолюция 300 dpi. За пренасяне ползвайте USB памет, CD ROM, ZIP или нашия ftp сървър (за повече информация изпратете имейл на: info@muzikus.bg). Добавяйте за онагледяване и контрол принтирана страница или JPEG.
Изискваната цветова нюансировка не може да бъде гарантирана без калибриран пробен отпечатък!
При рекламите с възможно намаление в големината на карето трябва да останат минимално 3 милиметра от фона при страните, от които може да се изрязва, в случай, че се наложи по-голямо изрязване!


Фоновете на текста, заявени за изработване при нас, трябва да бъдат представени до посочения срок лично, с имейл или с препоръчана поща, конкретно на:
- текстове във формат DOC, TXT
- графика на носител само във формати TIFF, EPS, PDF , минимално разширение 300 dpi
- фотографиите или изображенията трябва да бъдат достатъчно качествени за да се сканират.
Към всички текстове трябва да се добавят ползваните шрифтове или текстовете да се трансформират в криви. Като носители на информация да се използват USB памет, CD ­ROM, ZIP или нашия ftp сървър (за повече информация изпратете имейл на: info@muzikus.bg).
По споразумение е възможно графичните корекции и обработки да се извършват направо на нашето DTP работно място. За 1 час работа тази услуга струва 55 лв. (без ДДС), в случай на неспазен срок 75 лв. (без ДДС)


Контакт:

Златина Йержабкова
Александър Стамболийски 205
София
имейл:
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.